FiveM Webbaserat polisregister

Allt i ett
ingen kostnad

Allt ni behöver

NYTT: Synca med ingame (donator rank)

  • Sök fordon & ägare & körkort
  • Få fram yrken och personer
  • Säpo rapporter: Rapport i CAD’en om farliga vapen vistas i samhället.
  • Telefonavlyssning: läs sms konversationer

– Brottsregister

– Ingame CAD

– Efterlysningar

– Personallista, roller, utbildningar, telefonnummer, personnnummer, Aktiva timmar i tjänst, Antal registrerade rapporter.

– Färdiga mallar för brottsregister, Fängelsetider, Bötessummor.

– Egen sjukvårdsregister för ambulansen

– Förhörsrapporter (donator rank)

– GPS koordinaterför varje rapport (donator rank)

– Se indragna körkort enkelt (donator rank) 

– SOS larmoperatör med larmhantering för polis & ambulans

– Säkerhetsklassade dokument för särskild personal.

– Rapport statistik för medarbetare

Gå in på discord så hjälper vi dig

Det går implementera databasen i spelet med UI. ex surf platta. med en iframe med angiven länk till just er databas.

Gå med i discord så fixar vi en snabb tur hur sidan funkar och lägger upp en egen sida åt er

API

API finns tillgängligt för server integration.