FIVEM Polisregister by TreAvlE (c 2019-2023)
Vid inloggnings sparas följande:
IP (Används för Cookie och anti- brute-force)
Uppgifterna sparas i 30dagar eller tills avändaren/servern tas bort.